โปรแกรมเพื่อบริหารและจัดการอุตสาหกรรมการผลิต

ได้รับสิทธิการใช้งานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน  ติดตั้งได้ทั้ง Server และเครื่อง Computer ทั่วไปหรือ Computer Notebook  มีบริการอัพเดทและดูแลหลังการขาย เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต โรงงานทุกระดับ

ระบบเงินเดือนพนักงาน

เรารับประกันความพึงพอใจในการดูแลลูกค้าและให้ความช่วยเหลือในการใช้งานและอัพเดทโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง

ระบบเงินเดือนพนักงาน Payroll

Industrial Logic ERP เป็นโปรแกรมที่รวบรวมหลายระบบทางธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่องกัน ตั้งแต่งานจัดซื้อ งานขาย งานบุคลากรเงินเดือนลูกจ้าง กะการทำงาน สโตร์สินค้า และการดำเนินงานการผลิต เพื่อให้ธุรกิจ ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรการผลิตที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ Stand Alone หรือแบบ ระบบเครือข่าย Client-Server เหมาะสำหรับธุรกิจชนาด เล็ก - กลาง -ไปถึงระดับที่มีคนงานหลายร้อยคนขึ้นไปได้ จัดการได้ทั้งแบบ ติดตั้งลงภายในองค์กร และแบบ Online Database หรือ OnCloud ได้ ทำให้ผู้บริหารและผู้จัดการอุตสาหกรรมในโรงงานสามารตติดตามความเคลื่อนไหว ใน line การผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

บริหารจัดการเงินเดือนพนักงาน สามารถต่อกับระบบ Scan ลายนิ้วมือ จัดทำบัตรพนักงาน

 • บันทึกเวลาผ่านเครื่องแสกนลายนิ้วมือ สามารถอ่านจากเครื่องแสกนได้พร้อมกัน 5 เครื่อง
 • กำหนดวันทำงาน วันหยุด วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดพิเศษ เพื่อให้โปรแกรมคำนวนโอทีอัตโนมัติ
 • บันทึกเงินเบิกล่วงหน้าและสามารถตัดยอดเงินเดือนผ่อนชำระ
 • คิดค่าประกันสังคม เงินหัก ณ ที่จ่าย
 • บันทึกลากิจ ลาป่วย พักร้อน และสามารถตัดขาดงานเมื่อลาเกินกำหนด
 • สามารถหักค่าแรงเมื่อเข้างานสายหรือออกก่อนเวลางาน
 • บันทึกรายชื่อผู้ทำโอทีในแต่ละวันเพื่อทำการอนุมัติทำโอที

เพื่อให้โรงงานบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ คำนวน ค่าจ้าง ค่าแรงพนักงานลูกจ้าง ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว สะดวกและฉับไว
ตัวอย่าง โรงงานที่ใช้โปรแกรม Industrial Logic SAN Engineering And Supply Co.,Ltd.

เงินเดือน-ค่าแรง ประสิทธิภาพในการจัดตารางเวลาการทำงานดูข้อมูลการมาทำงาน และประมวลผลเงินได้ เงินหักต่างๆที่เกิดขึ้นจากการมาทำงาน พนักงานที่มีความประพฤติที่ดีจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

บริหารจัดการการผลิต Monitor กำลังการผลิตที่สามารถดูสถานะการทำงานของเครื่องจักรและพนักงานในระบบเรียลไทม์

คลังสินค้า บริหารจัดการคลังสินค้า สามารถแบ่งแยกหมวดหมู่และจัดกลุ่มสินค้าในคลัง

วางแผนการผลิต

โรงงาน อุตสาหกรรมการผลิต ชิ้นส่วน ขั้นตอนการผลิต ต้นทุนการผลิต งบประมาณการผลิต ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ขั้นตอนการผลิต

ระบุขั้นตอนการผลิต วัตถุดิบ เครื่องจักร และกำลังคน ผ่านระบบบาร์โค้ด เพื่อความแม่นยำรวดเร็วและความถูกต้องของเอกสารทางการผลิต

สูตรการผลิต

สร้างสูตรการผลิต BOM เพิ่มเติมปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง สูตรได้อย่างง่ายดาย

ต้นทุนการผลิต

บันทึกต้นทุนการผลิตทุกขั้นตอน เช็คค่าเสื่อมเครื่องจักร ค่าแรงคนงาน ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนวัสดุสิ้นเปลือง ต้นทุนงาน Out Source

KPI เครื่องจักรพนักงานฝ่ายผลิต

สามารถทำรายงาน KPI ของเครื่องจักร เพื่อป้องกันการทำงานโอเวอร์โหลดของเครื่องจักร และรายงาน KPI ของพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงาน

Monitor เครื่องจักร

รู้สถานะการทำงานของเครื่องจักร สถานะขั้นตอนผลิต ผู้คุมเครื่องจักร แบบ Realtime

เปลี่ยนกะทำงานผลิต

การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สามารถตรวจสอบกะการทำงานของคนงานคุมเครื่องจักร แม้จะมีการเปลี่ยนกะ

งานจัดซื้อ

เรียกดูประวัติการสั่งซื้อได้ตามระยะเวลาตามที่กำหนด ออก PO และวันรับสินค้า เพื่อดูความถูกต้องตรงเวลา

 • All
 • จัดซื้อ-งานขาย
 • งานผลิต
 • คลังสินค้า
 • งานบุคคล

ราคาโปรแกรมและบริการ

สามารถติดต่อ ผ่าน email หรือสอบถามรายละเอียดหรือให้ไปนำเสนอ โปรแกรมได้ตามนัดหมาย

รายเดือน

฿ / month

 • บุคคลากร ระบบเงินเดือน ค้าจ้าง
 • งานจัดซื้อ
 • งานขาย
 • งานผลิต
 • คลังสินค้า

ซื้อขาด

฿ / month

 • บุคคลากร ระบบเงินเดือน ค้าจ้าง
 • งานจัดซื้อ
 • งานขาย
 • งานผลิต
 • คลังสินค้า
 • Web Application

Frequently Asked Questions

คำถามเบื้องต้นสำหรับผู้สนใจโปรแกรม Industrial Logic ERP

โปรแกรมนี้ผู้ใช้ได้รับสิทธิการใช้งานอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้คิดค้น ออกแบบ วิจัยและพัฒนา และได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 สามารถนำไปติดตั้งใช้ได้ทันที

โปรแกรมนี้ สามารถติดตั้ง แบบ Stand alone บนระบบปฏิบัติการ window 7 ขึ้นไป ไม่จำกัดการใช้งานของ user สามารถติดตั้งผ่านระบบเครือข่าย LAN แบบ Client-Server สามารถจำกัดสิทธิ user เข้าถึงข้อมูล เพื่อความปลอดภัย Server สามารถติดตั้ง่่่่่่่ิฐานข้อมูล ได้ทั้ง ระบบปฏิบัติการ Windows Server หรือ Linux Server สามารถใช้งานได้ทั้งแบบ Local และแบบ Cloud

งานบุคคลสามารถเชื่อมฐานข้อมูลกับเครื่อง สแกนลายนิ้วมือได้ เพื่อประกอบการจ่ายเงินเดือนพนักงาน

โปรแกรม Industrial Logic จุดเด่นคือบริหารจัดการการผลิต สามารถกำหนด สูตรการผลิต (BOM) ขั้นตอนการผลิต และติดตามการผลิต ผ่านการแสกนบาร์โค้ด

เรามีทีมงานให้คำปรึกษา ติดตั้ง วางระบบเครื่อข่าย สอนการใช้งานและติดตามการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ทั้ง Onsite และ Remote Update

ติดต่อ

ช่องทางการติดต่อของเรา

ที่อยู่ :

104/87 ม.12 ซอยรัตนโชค 12/11 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร 1 : 0817007151

โทร 2 : 021034878

Open Hours:

Mon-Sat: 11AM - 18PM

Loading
Your message has been sent. Thank you!